กิจกรรม : ส่งมอบชุดตรวจสำหรับ COVID -19 ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antigen ให้แก่ทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต
รายละเอียด :
    

 #ตามมติที่ประชุมเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต.ชลคราม  ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารตำบลชลคราม

🚩มีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม จัดซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID -19 ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antigen รูปแบบการใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (Professional Use Only) ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 200 ชุด มอบ รพ.สต.  แห่งละ 100 ชุด เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📌 องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ได้ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จและนายสมโชค อินทร์แก้ว นายก อบต.ชลครามได้ส่งมอบให้แก่ทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชลครามและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครามเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม 
🙏ขอบคุณค่ะ🙏
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2564    อ่าน 36 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**