ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายครามล่าง-บางเหม็ด-ปากคลองคราม (ริมคลอง) หมู่ที่ 1,2 ตำบลชลคราม ช่วงที่1 กม.0+000-1+010
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2564   :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน