ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่อง กำหนดขนาดและจำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชลครามและนายกองค์การบริ
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564   :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน