ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564   :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน