ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 ต.ค. 2564
2 ประกาศวันรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชลครามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ในวันที่ 11 -15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 ต.ค. 2564
3 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 ต.ค. 2564
4 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ต.ค. 2564
5 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่อง กำหนดขนาดและจำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชลครามและนายกองค์การบริ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ต.ค. 2564
6 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 ต.ค. 2564
7 ประกาศการขยายเวลาเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (ONLINE) และการเรียนที่บ้านด้วยเอกสารใบงาน (ON-HAND) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 ต.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ก.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 ก.ย. 2564
10 ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่องประกาศรายชื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือ (กรณีร้องขอด้วยตนเอง) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18