ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายครามล่าง-บางเหม็ด-ปากคลองคราม (ริมคลอง) หมู่ที่ 1,2 ตำบลชลคราม ช่วงที่ 1 กม.0+000-1+ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ก.ย. 2564
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายครามล่าง-บางเหม็ด-ปากคลองคราม (ริมคลอง) หมู่ที่ 1,2 ตำบลชลคราม ช่วงที่1 กม.0+000-1+010 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 ก.ย. 2564
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 ส.ค. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
31 มี.ค. 2564
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 มี.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน จำนวน 2 ป้าย หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
11 ก.พ. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
05 ก.พ. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์บริการประชาชนตำบลชลคราม หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
05 ก.พ. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่องการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน จำนวน 2 ป้าย หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 ก.พ. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17