”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
     
 
    **** ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชน ร่วม เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ    **** ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    **** ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565    **** รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี    **** ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
     
 
 
 
การบริการของ อบต.ชลคราม อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::