ข่าว : ประกาศวันรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชลครามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ในวันที่ 11 -15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด  : สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
     
โทร 077-347001ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ประกาศเมื่อ :